Ám Sát Kẻ Địch

Hướng Dẫn Chơi Game:Hạ gục mục tiêu theo bảng hướng dẫn nhiệm vụ,Bấm phím Z để zoom mục tiêu cần hạ gục.