Bắn Tên Giải Cứu

 Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng chuột để canh hướng và bắn