Bắn Tên Mạo Hiểm

 Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng chuột canh hướng và bắn.