Báo Động Đỏ

flash loader

Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím mũi tên để di chuyển,Phím A để bắn,S=nhảy,D=Quăng mìn

Bình luận

Bình luận