Bảo Vệ Nấm

Hướng dẫn trò chơi:Click chuột để tiêu diệt các con thú xâm nhập vào vùng có nấm.