05-05-2015
19 Views
0 0

Bầy Chim Gặp Nạn

flash loader

Hướng dẫn chơi game:Dùng chuột để đưa nước tới các chú chim bị đóng băng và làm tan băng để giải cứu các chú chim bị mắc kẹt đó.