Biểu Diễn Máy Bay

 Hướng dẫn trò chơi:

  • arrows Steer
  • Z

    Accelerate

  • X
    C

    Tilt