Carveola Incident

 Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng chuột để bắn.