Câu Cá Đêm Khuya

 Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng chuột để điều khiển và câu cá.