Câu Cá Giải Trí

Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để điều khiển và câu cá.