Câu Cá Năng Động

 Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím mũi tên di chuyển để hứng thật nhiều cá và cho vào rổ.