Chất Hàng Lên Xe Tải

Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím W,A,S,D và chuột để di chuyển các thùng hàng vào đúng các vị trí trên xe tải.