Chạy Trốn Đặc Nhiệm

Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng chuột để bắn,các phím mũi tên hoặc phím W,A,S,D để di chuyển,Phím Space để quăng mìn.