Che Chắn Quả Cam 2

 Hướng dẫn trò chơi:Sắp xếp để che những quả cam tránh những cơn mưa rơi xuống.