Chiến Binh Khronos

Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng các phím W,A,S,D để di chuyển.Phím K,Z để tấn công.