Chiến Tranh Mặt Đất

 Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để điều khiển xe,chuột trái để bắn vật cản phía trước.