Chiến Tranh Xe Tăng

 Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng các phím W,A,S,D để di chuyển+Chuột để bắn và điều khiển hướng đi