Commando Mini 2012

Hướng Dẫn Trò Chơi:Dùng các phím W,A,S,D để di chuyển và chuột trái để bắn súng,phím space để quăng lựu đạn