Đại Bác Bắn Tàu

Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng chuột canh lực và hướng để bắn chính xác vào tàu địch đang xâm nhập.