Đào Vàng 2 Người

 Hướng dẫn trò chơi:User 1 sử dụng phím S để câu vàng,User 2 dùng phím mũi tên xuống.