Đào Vàng Trên Biển

Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để điều khiển lấy vàng và kho báu có giá trị trong thời gian nhanh nhất.