Đậu Xe Container

 Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xe vào chỗ đậu đúng qui định.