Đền Thờ Zombie

 Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím mũi tên để điều khiển,Phím A để nhảy,Phím S bắn Zombie.