Di Chuyển Thùng

 Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để sắp xếp các vật hỗ trợ vào đúng vị trí để đưa thùng vào vị trí mũi tên màu đỏ

                                      -Restart lại nếu thùng không rơi vào đúng mục tiêu(menu thứ 2 trên cùng bên phải).