Điền Kinh 100M

 Hướng dẫn trò chơi dien kinh 100 :Dùng 2 phím mũi tên trái+phải để bắt đầu và chạy.