FPA World 2

Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím mũi tên để di chuyển,phím S để nhảy

-Mục tiêu:Nhấn phím S bắt đầu và đưa tảng đá vào lỗ,sau đó nhận cây kem từ ông già

                 -Tiếp theo hãy xuống hố và giành lại cây kem đã bị cướp mất.