Frizzle Fraz

 Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím mũi tên điều khiển nhân vật.