Game angrybird phiêu lưu

Sử dụng chuột để cắt sợi dây thừng.
Kéo chuột để cắt dây thừng, cùng một lúc, thu thập càng nhiều như các ngôi sao như bạn can.let dưa hấu rơi xuống angrybird miệng.

Use mouse to cut rope.
Drag mouse to cut rope, at the same time, collect as many as stars as you can.let watermelon fall down angrybird mouth.