05-05-2015
19 Views
0 0

Giải Cứu Bầy Cừu 2

flash loader

Hướng dẫn chơi game:Dùng chuột để click vào bầy cừu và sắp xếp làm sao đưa toàn bộ bầy cừu về đến đích an toàn.