Giải Cứu Bầy Cừu

Hướng dẫn chơi game:Dùng chuột để click vào bầy cừu và sắp sếp làm sao đưa toàn bộ bầy cừu về đến đích an toàn.