Giải Cứu Ốc Sên 3

Hướng dẫn chơi game:Dùng chuột để click các vật xung quang và dẫn đường cho chú ốc sên trở về nhà.