Hải Tặc Bắn Chai

 Hướng dẫn trò chơi:Canh hướng để bắn vỡ các chai thủy tinh