Heli Attack 3

Hướng Dẫn Trò Chơi:Dùng các phím W,A,S,D để di chuyển và chuột trái để bắn mục tiêu.