Hiệp Sỹ Trừ Bạo

 Hướng  dẫn trò chơi:Dùng các phím W,A,S,D hoặc các phím mũi tên để di chuyển,phím B,N,M để tấn công kẻ địch