Hulk Nổi Loạn

Hướng Dẫn Trò Chơi:Sử dụng phím mũi tên để di chuyển,phím Space để tấn công.

                                        -Sử dụng phím mũi tên lên để leo lên phá hủy các tòa nhà càng nhanh càng tốt.