Hứng Bia

Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để điều khiển hứng bia rơi xuống và mang về xe.
[ad type=”728×90″ align=”” src=”” link=””] [/ad]