Kaboomz 3

Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để canh hướng bắn làm nổ bong bóng.