Kế Hoạch Vượt Ngục

 Hướng dẫn trò chơi:Giữ chuột và canh cai ngục xuất hiện để lên kế hoạch trốn thoát.