Kéo Máy Bay

Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím mũi tên để điều khiển xe vào đúng chỗ để kéo máy bay về chỗ đậu theo hướng dẫn của mũi tên.