05-05-2015
15 Views
0 0

Khách Sạn Mùa Đông

flash loader

Hướng dẫn chơi game:Dùng chuột để xắp xếp phòng và phục vụ đúng yêu cầu của khách.