Khách Sạn Mùa Đông

Hướng dẫn chơi game:Dùng chuột để xắp xếp phòng và phục vụ đúng yêu cầu của khách.