05-05-2015
18 Views
0 0

Khủng Long Tấn Công

flash loader

Hướng dẫn chơi game:Dùng chuột để điều khiển,chọn loại súng và bắn khủng long tấn công,Phím R nạp đạn.