Kiểm Soát Không Lưu

Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để điều khiển hướng bay và sắp xếp các máy bay hạ cánh xuống đường băng một cách chính xác mà không va chạm nhau.