Kungfu Người Điện

Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím mũi tên để di chuyển nhân vật,phím Q,W,A,S,D để tấn công.