Mạo Hiểm Trên Không

 Hướng dẫn trò chơi:Dùng các phím mũi tên điều khiển tàu tốc về đích an toàn.