05-05-2015
18 Views
0 0

Mario Cổ Điển

flash loader

Hướng dẫn trò chơi: Dùng các phím mũi tên để điều khiển, phím A để nhảy, phím Space để xem bản đồ.