Mở Đường Cho Chú Khỉ

Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để điều khiển các vật xung quanh làm cầu nối cho chú khỉ đi qua.