Navy Vs Army

Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng chuột để canh lực chọi vào đúng mục tiêu