Ném Banh Vào Thùng

 Hướng dẫn trò chơi:Quan sát và tìm cách đưa banh vào thùng châu báu,bấm phím R để chơi lại.