Ném Mìn Vào Zombie

 Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để canh lực và hướng chọi vào đúng mục tiêu cho nổ.