Ném Mìn Vào Zombie

Hướng Dẫn Trò Chơi:Sử dụng chuột để canh lực chọi chính xác vào mục tiêu.